ศัลยกรรม Tag

ทีมแพทย์ศูนย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลเวชธานี ได้อธิบายถึงโรคที่จะเกิดขึ้นตามมากับความอ้วน ซึ่งนอกจากโรคอ้วนแล้ว ยังประกอบด้วยโรคอื่นๆ อีก4 กลุ่ม ได้แก่...

"กระดูกสันหลัง" ถือเป็นหนึ่งในโครงสร้างหลักของร่างกาย การยกของหนัก อุบัติเหตุ และอายุที่มากขึ้น ล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้กระดูกสันหลังเสื่อมสภาพ...

การผ่าตัดกระดูกสันหลัง ถือเป็นเรื่องใหญ่และเป็นความน่ากังวลของทั้งตัวผู้ป่วยเองและญาติ มักจะเกิดคำถามขึ้นมากมายว่า การผ่าตัดหลังเป็นอันตรายหรือไม่ ผ่าตัดหลังแล้วจะเป็นอัมพาตหรือไม่...

ต่อมไทรอยด์เป็นอวัยวะหนึ่งอยู่บริเวณคอส่วนล่างใต้กระดูกไทรอยด์ ซึ่งตำแหน่งที่สังเกตง่ายๆคือใต้ต่อลูกกระเดือกนั่นเอง ลักษณะจะคล้ายผีเสื้อกางปีก คือ มีกลีบขาวและกลีบซ้าย...

ต้นเหตุของความเสื่อมของกระดูกสันหลังนั้นเกิดจาก 2 ปัจจัยหลัก ๆ นั่นคือ อายุ และการใช้ร่างกาย ซึ่งในผู้สูงอายุนั้นมีเหตุปัจจัยทั้ง 2 อย่างครบถ้วน ดังนั้นในกลุ่มผู้ที่มีปัญหากระดูกสันหลังส่วนใหญ่จึงเป็นผู้สูงอายุ ...

"ดวงตา" เป็นหนึ่งในอวัยวะสำคัญและซับซ้อนที่สุดของร่างกาย มีหน้าที่ช่วยรับภาพ รับแสง และทำงานร่วมกับระบบประสาทส่วนท้ายทอยทำให้เกิดการมองเห็น ซึ่งถือเป็นหนึ่งในประสาทสัมผัสที่มีความสำคัญต่อมนุษย์...

ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนผิวข้อเข่าเทียมไปแล้ว นานวันเข้าแม้จะไม่มีการแสดงอาการถึงความเจ็บปวดของข้อเข่า...

ผ่าตัดกระดูกสันหลัง ปวดหลัง เป็นอาการที่พบได้มากในทุกวัย โดยปัญหาจากอาการปวดเรื้อรัง มักส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และประสิทธิภาพในการทำงาน บางครั้งสามารถหายได้เองจากการพักผ่อนรับประทานกลุ่มยาแก้อักเสบฉีดยาระงับอาการ...

Vejthani Hospital