วัณโรค Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
September 21, 2020
เป็นแผลในปาก อาจเสี่ยง วัณโรค ?
วัณโรค เป็นโรคติดเชื้อเรื้อรัง ซึ่งเกิดจากเชื้อไมโคแบคทีเรียม ทูเบอร์คูโลซิส สามารถติดต่อกันได้จากการสูดเอาละอองอากาศขนาดเล็กจากการจามหรือไอของผู้ติดเชื้อวัณโรคเข้าไป
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language