ลงพุง

Result 1 - of

ลงพุง

อย่าคิดว่าอ้วนลงพุง! หน้าท้องที่ใหญ่อาจไม่ใช่ไขมัน แต่เป็นเนื้องอกมดลูก
สาว ๆ เคยสังเกตร่างกายตัวเองหรือไม่ ว่าบริเวณท้องน้อยที่ป่องออกมานั้น คือไขมันที่สะสมจนกลายเป็นพุงน้อย ๆ หรือความจริง
11