August 31, 2020
อย่าคิดว่าอ้วนลงพุง! หน้าท้องที่ใหญ่อาจไม่ใช่ไขมัน แต่เป็นเนื้องอกมดลูก
สาว ๆ เคยสังเกตร่างกายตัวเองหรือไม่ ว่าบริเวณท้องน้อยที่ป่องออกมานั้น คือไขมันที่สะสมจนกลายเป็นพุงน้อย ๆ หรือความจริง
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language