ปวดท้องประจำเดือน

Result 1 - of

ปวดท้องประจำเดือน

HOW TO ดูแลตัวเอง…เมื่อปวดท้องประจำเดือน
ประคบร้อน เพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อที่ตึง มีการผ่อนคลาย ลองประคบกระเป๋าน้ำร้อนครั้งละ 3-5 นาที แล้วจะรู้สึกว่าอาการปวดท้องดีขึ้น
11