ตรวจสุขภาพ Tag

ปัจจุบันการผ่าตัดรักษาโรคข้อเข่าเสื่อมมีหลากหลายวิธี ขึ้นอยู่กับระยะและความรุนแรงของโรค ด้วยวิวัฒนาการทางการแพทย์ด้านออร์โธปิดิกส์ที่ก้าวไกล...

ไวรัส-rsv RSV คือ เชื้อไวรัสตระกูลที่มีเปลือกนอก envelopedในกลุ่ม Paramyxoviridaeลักษณะสำคัญ คือ มีไกลโคโปรตีนที่ผิวชนิด Fและ Gทำให้แทรกซึมเข้าสู่ทางเดินหายใจ ทำให้เกิดโรคทางระบบทางเดินหายใจที่รุนแรง โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคปอดบวมและปอดอักเสบ...

องค์การอนามัยโลกตั้งเป้าไว้ว่าภายในปีพ.ศ. 2563 จะลดอัตราการเสียชีวิตจากไข้เลือดออกลงให้ได้อย่างน้อย 50%และลดอัตราการป่วยด้วยไข้เลือดออกให้ได้อย่างน้อย 25% ขึ้นไป...

ลมหนาวเริ่มผ่านมากระทบผิว ให้ได้รู้สึกถึงอากาศที่ลดลง ทำให้ร่างกายต้องปรับสภาพ หากร่างกายปรับสภาพไม่ทันอาจทำให้เกิดอาการเจ็บป่วย ซึ่งมีโรคหลายๆ โรคที่แอบแฝงมากับความเย็น...

จากข้อมูลสถิติสถาบันมะเร็งแห่งชาติ มะเร็งเต้านม ถือเป็นมะเร็งอันดับ 1 ในผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมด ผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งเต้านม นอกจากที่จะรักษาให้หายแล้ว ...

อาการปวดท้อง โรคทั่วไปที่หลายๆคนเป็นกัน ซึ่งโดยปกติอาจเกิดจากอาหารไม่ย่อย ท้องอืด ฯลฯ แต่ในทางตรงกันข้ามอาการปวดท้องเพียงเล็กน้อย...

ปัญหาแผลเบาหวานที่เท้า เป็นปัญหาที่สำคัญในระบบสาธารณสุขของประเทศไทย เนื่องจากเมื่อเกิดแผลขึ้นแล้ว มักจะใช้เวลาในการรักษานาน...

มื่อคนเราอายุมากขึ้น หมอนรองกระดูกซึ่งเป็นหนึ่งในข้อต่อของกระดูกสันหลังจะเริ่มมีการเสื่อมตามอายุขัย โดยในข้อต่อของกระดูกสันหลัง หมอนรองกระดูก มักเป็นตำแหน่งแรกที่มีการเสื่อม ซึ่งส่วนมากจะเริ่มที่อายุประมาณ 30 ปี...

Vejthani Hospital