งอเข่า Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
September 21, 2020
งอเข่า มากกว่า 90 องศาบ่อย เสื่อม 5-10 เท่า !
ปัญหาข้อเข่าที่พบบ่อยและหลีกเลี่ยงไม่ได้คือ #ข้อเข่าเสื่อม หากปล่อยให้เสื่อมมากอาจกระทบต่อการใช้ชิวิตประจำวัน รวมทั้งทำให้ข้อต่ออื่น ๆ ปวดและเสียสมดุลไปด้วย
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language