November 24, 2021
การกายภาพบำบัด ช่วยให้กระดูกสันหลังตรงได้ไหม
การกายภาพบำบัดเป็นหนึ่งในการรักษาที่แพทย์จะแนะนำในผู้ที่กระดูกสันหลังคดที่มีความคดไม่มาก เป็นหนึ่งในการรักษาที่แพทย์จะแนะนำในผู้ที่กระดูกสันหลังคดที่มีความคดไม่มาก ซึ่งหากได้รับการกายภาพบำบัดอย่างถูกต้อง พบแพทย์อย่างสม่ำเสมอ
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language