กลั้นอุจจาระบ่อย

Result 1 - of

กลั้นอุจจาระบ่อย

กลั้นอุจจาระบ่อย ส่งผลเสียอะไรบ้าง
การดำเนินชีวิตประจำวันของบางคน อาจไม่เอื้อต่อการเข้าห้องน้ำได้ทันที เมื่อมีอาการปวดท้องถ่ายอุจจาระ จึงมีความจำเป็นต้องกลั้นอุจจาระไว้ก่อน
11