กลั้นอุจจาระบ่อย Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
October 5, 2020
กลั้นอุจจาระบ่อย ส่งผลเสียอะไรบ้าง
การดำเนินชีวิตประจำวันของบางคน อาจไม่เอื้อต่อการเข้าห้องน้ำได้ทันที เมื่อมีอาการปวดท้องถ่ายอุจจาระ จึงมีความจำเป็นต้องกลั้นอุจจาระไว้ก่อน
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language