ความประทับใจของผู้รับบริการ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
October 12, 2020
3 วันเห็นผลทันตา ยามุ่งเป้า ทางเลือกรักษา “มะเร็งปอด”
ผู้ป่วยเข้ารับการรักษามะเร็งปอด ระยะที่4 ซึ่งลามไปหลายส่วนของร่างกาย รวมทั้งสมองจนเป็นผลทำให้สูญเสียการมองเห็น ตาบอดสนิทในระยะหนึ่ง ปัจจุบันผู้ป่วยมองเห็นเป็นปกติ และใช้ชีวิตค่อนข้างมีคุณภาพ
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language