ความประทับใจของผู้รับบริการ Archives - โรงพยาบาลเวชธานี
August 19, 2020
“ไม่ต้องทนเจ็บปวด บวม แดงที่เท้าอีกแล้วหลังรักษาเท้าผิดรูปด้วยการผ่าตัด”
ก่อนหน้านี้จะมีอาการปวด บวมแดง และพอใส่รองเท้าส้นสูงเป็นระยะเวลานาน
โทรหาเรา
(+66)8-522 38888
Please select your language