แพ็กเกจและโปรแกรม

Vitamin IV Drip

Share:

สิทธิประโยชน์สำหรับ พนักงานและครอบครัวพนักงานทิพยประกันภัย เติมวิตามินและแร่ธาตุให้กับร่างกายด้วยโปรแกรม Vitamin IV Drip

ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. แสดงบัตรพนักงาน หรือ ครอบครัวพนักงานทิพยประกันภัย
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษ หรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสวงนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2568

สอบถามรายละเอียด และนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 11 ( เวลา 07.30 – 14.00 น. )
โรงพยาบาลเวชธานี โทร 02-734-0000 ต่อ 1111, 1180, 2608