สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 42,000 บาท*

ประเภทรายการ บัตรเครดิต CardX และบัตรเครดิต SCB

(บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้)

ชื่อรายการ ห่วงใย…ใส่ใจเพื่อสุขภาพที่ดี

ระยะเวลา 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566

โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ

หมวดโรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (ภายใต้ Sic code 8062)
รวมทั้งช่องทางออนไลน์ของโรงพยาบาล และช่องทาง Call Center ของโรงพยาบาล

ยกเว้น โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย),โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลในเครือพญาไท, โรงพยาบาลในเครือสมิติเวช, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

 

Partner Offers สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิต CardX และ
บัตรเครดิต SCB

รับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 42,000 บาท*

 

พิเศษ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30,000 บาท*

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป / ท่าน / วัน*
ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL / SCB MY TRAVEL
รับเครดิตเงินคืน *
15,000 – 59,999 บาท150 บาท
60,000 – 119,999 บาท900 บาท
ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป2,000 บาท

จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ ท่าน/ เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 6,000 บาท/ ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

SMS ลงทะเบียน พิมพ์ HSP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย
ส่งมาที่ 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ)
ลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

 

พิเศษ 2 : แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%*

บัตรเครดิตที่ร่วมรายการแลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน
เมื่อแลกคะแนนสะสม CardX Reward เท่ายอดใช้จ่าย / เซลล์สลิป
บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME 12%*
บัตรเครดิต CardX ประเภทอื่นๆ (ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL, SCB MY TRAVEL , CardX FAMILY PLUS, SCB FAMILY PLUS และบัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท)10%*

จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน / ท่าน / เดือน และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน / ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย หรือจำกัดการแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท / ท่าน / เดือน และจำกัดการแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย

SMS ลงทะเบียน พิมพ์ HSPP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค
ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น

 

*เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน :

 • สิทธิพิเศษนี้สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ ทุกประเภท บัตรเครดิตธนาคารไทยพาณิชย์ (บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้) ยกเว้น บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL/SCB MY TRAVEL ไม่ร่วมรายการโปรโมชั่นรับเครดิตเงินคืน เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรแบบชำระเต็มจำนวน หมวดโรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (ภายใต้ Sic code 8062) รวมทั้งช่องทางออนไลน์ของโรงพยาบาล และช่องทาง Call Center ของโรงพยาบาล ยกเว้น โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย),โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลในเครือพญาไท, โรงพยาบาลในเครือสมิติเวช, โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 รับสิทธิ์ดังนี้
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป/ท่าน/วัน ตั้งแต่ 15,000 – 59,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป/ท่าน/วัน ตั้งแต่ 60,000 – 119,999 บาท รับเครดิตเงินคืน 900 บาท
  • เมื่อมียอดใช้จ่าย/เซลล์สลิป/ท่าน/วัน ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป รับเครดิตเงินคืน 2,000 บาท
 • จำกัดการรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 2,000 บาท/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน)/เดือน และจำกัดการรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 6,000 บาท/ท่าน (รวมทุกประเภทบัตร ภายใต้ชื่อ – สกุลเดียวกัน)/เดือน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • สิทธิพิเศษเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนผ่าน SMS โดยพิมพ์ HSP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที 4545454 (ค่าบริการส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ) และจะต้องได้รับข้อความยืนยันลงทะเบียนสำเร็จจาก คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร โดยลงทะเบียนครั้งเดียว รับสิทธิ์ได้ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคาร จะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน นับจากวัน สิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย โดยจะแสดงไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป

*เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม CardX Rewards รับเครดิตเงินคืน :

 • สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ ทุกประเภท (บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ หมายรวมถึงบัตรเครดิต SCB ที่โอนธุรกิจไปยัง บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด ซึ่งยังไม่ได้เปลี่ยนหน้าบัตรใหม่ สามารถร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้) ยกเว้น บัตรเครดิต SCB M ทุกประเภท และบัตรเครดิต CardX FAMILY PLUS, SCB FAMILY PLUS และ บัตรเครดิต CardX MY TRAVEL/SCB MY TRAVEL แลกคะแนนสะสม CardX Rewards เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12% ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2566 – 31 พฤษภาคม 2566 รับสิทธิ์ดังนี้
  • บัตรเครดิต SCB PRIVATE BANKING, SCB FIRST และ SCB PRIME: แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 12% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
   • บัตรเครดิต CardX ประเภทอื่น ๆ : แลกคะแนนรับเครดิตเงินคืน 10% เมื่อแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป
 • จำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 100,000 คะแนน/ท่าน/เดือน และจำกัดการแลกคะแนนสูงสุด 300,000 คะแนน/ ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย หรือจำกัดการแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12,000 บาท/ท่าน/เดือน  และจำกัดการแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 36,000 บาท / ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • SMS ลงทะเบียนรับแลกเครดิตเงินคืน โดยพิมพ์ HSPP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย เว้นวรรค ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (แบบจำนวนเต็ม ไม่มีจุดทศนิยม) ส่งมาที่ 4545333 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ) ลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่ทำรายการเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป แบบจำนวนเต็ม (ไม่รวมจุดทศนิยม)
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตที่ใช้จ่ายภายใน 60 วัน นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแสดงยอดเงินที่จะเครดิตคืนไว้ในใบแจ้งยอดรายการบัตรเครดิต (Statement) ในรอบบัญชีถัดไป
 • ผู้ถือบัตรต้องมีคะแนนสะสมเพียงพอในวันที่ธนาคารทำการตัดคะแนนสะสม CardX Rewards และไม่สามารถขอใช้คะแนนสะสม CardX Rewards ล่วงหน้า (Point Advance) เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสม CardX Rewards เพื่อแลกรับเครดิตเงินคืน จากยอดใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ หมวดโรงพยาบาลและสถาบันสุขภาพที่ร่วมรายการทั่วประเทศ (ภายใต้ Sic code 8062) รวมทั้งช่องทางออนไลน์ของโรงพยาบาล และช่องทาง Call Center ของโรงพยาบาล ยกเว้น โรงพยาบาลกรุงเทพ (ซอยศูนย์วิจัย),โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์, โรงพยาบาลในเครือพญาไท, โรงพยาบาลในเครือสมิติเวช, โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุนย์ และโรงพยาบาลวิชัยยุทธ

*เงื่อนไขทั่วไป :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ยกเว้น รายการ ดีจังแบ่งชำระรายเดือน, ดีจังแบ่งจ่ายยอดชำระ ผ่านช่องทางแอป SCB EASY หรือ CardX Contact Center โทร. 1468, ดีจังเปลี่ยนวงเงินเป็นเงินสด, รายการใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และการซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ และการใช้บัตรฯเพื่อเป็นไปในลักษณะการใช้เพื่อทางการค้า และ/หรือทางธุรกิจทุกกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินได้เฉพาะผู้ถือบัตรที่ยังคงเป็นสมาชิกบัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์ และมีสถานะบัตรเครดิตเป็นปกติ มีประวัติการชำระเงินที่ดี ไม่ผิดนัดชำระเงินตามข้อกำหนดของคาร์ด เอกซ์ และธนาคาร และ/หรือ ปฏิบัติตามเงื่อนไขของการเป็นผู้ถือบัตรเครดิตของคาร์ด เอกซ์ และธนาคารอยู่จนถึงขณะรับสิทธิประโยชน์ ทั้งนี้ คาร์ด เอกซ์และธนาคารมีสิทธิ์ที่จะระงับ และ/หรือ เรียกคืนสิทธิประโยชน์ในกรณีที่ตรวจพบว่าผู้ถือบัตรดังกล่าวมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องครบถ้วน หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ คาร์ด เอกซ์และธนาคาร กำหนด
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการ ผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ คาร์ด เอกซ์และธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า และ/หรือบริการดังกล่าวทั้งสิ้น กรณีที่เกิดความเสียหาย หรือข้อบกพร่องใด ๆ กรุณาติดต่อผู้ให้บริการโดยตรง
 • คาร์ด เอกซ์ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของ คาร์ด เอกซ์และธนาคาร เป็นที่สุด
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือติดต่อ CardX Contact Center โทร. 1468 และ SCB Call Center โทร 02-777-7777
 • ให้บริการสินเชื่อโดย บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)