รายการตรวจราคา
ตรวจหาสาเหตุอาการปวดศีรษะ2,900
ตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ2,500
เลเซอร์กำจัดขนเริ่มต้น 1,500
วิตามินบำรุงร่างกาย 2 ขวด (เฉพาะออนไลน์เท่านั้น)2,590

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. โปรโมชันนี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติตามเงื่อนไขแต่ละโปรโมชัน
  2. โปรโมชันนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชันนี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2564เท่านั้น
  4. โปรโมชันนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชันอื่นได้
  5. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า