Childbirth

โปรแกรมราคาระยะพักฟื้น
ผ่าตัดคลอด82,000 บาท4 วัน 3 คืน
ผ่าตัดคลอดและทำหมัน87,000 บาท4 วัน 3 คืน
ผ่าตัดคลอดลูกแฝด110,000 บาท4 วัน 3 คืน
คลอดธรรมชาติ60,000 บาท3 วัน 2 คืน
คลอดธรรมชาติเปลี่ยนผ่าตัดคลอด89,900 บาท4 วัน 3 คืน

ทุกโปรแกรม รับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่าย*

สิทธิสำหรับผู้ใช้แพ็กเกจเหมาจ่าย

 • ห้องพักสำหรับทารกแรกเกิด
 • ห้องพักสำหรับคุณแม่หลังคลอด พร้อมอาหารและค่าบริการพยาบาล
 • โปรแกรมผ่าตัดคลอด ระยะเวลา 4 วัน 3 คืน
 • โปรแกรมคลอดธรรมชาติ ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน
 • ค่าแพทย์ผู้ดูแลรักษารวมค่าทำคลอด (สูติแพทย์, วิสัญญีแพทย์, กุมารแพทย์ และค่าแพทย์ตรวจการได้ยิน)
 • ค่าการพยาบาลสำหรับคุณแม่ และทารก
 • ค่ายา สำหรับคุณแม่ และวัคซีนสำหรับทารกแรกเกิด
 • เซ็ตของขวัญสำหรับลูกรัก (กระเป๋า ชุดเด็กอ่อน ถุงมือ ถุงเท้า ผ้าห่อตัว และของใช้)

เงื่อนไข :

 • แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • อัตราค่าบริการเหมาจ่ายนี้ใช้เฉพาะผู้ป่วยตั้งครรภ์ความเสี่ยงต่ำที่ไม่มีภาวะแทรกซ้อนใดๆ ทั้งมารดาและทารก
 • ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
 • โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200,3204