เงื่อนไข

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 กรกฎาคม 2565
  3. ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  5. ราคานี้หากซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
  6. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

***ราคาต่างชาติ

Under 40 (Male/Lady)Over 40 (Male)Over 40 (Lady)
ราคาแพ็กเกจ (บาท)41,90046,90051,900