โรงพยาบาลเวชธานีได้ร่วมกับ Alldeal
(บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด)
ในการเสนอขายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ
ของทางบริษัทฯ 

วิธีการขั้นตอนการซื้อโปรโมชั่นเป็นดังนี้

  1. ลูกค้าสามารถซื้อโปรโมชั่นผ่านทาง  www.alldeal.com และชำระเงินโดยเลือกชำระผ่านบัตรเครดิต หรือชำระผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส 7-11
  2. ลูกค้าจะได้รับคูปองการชำระเงินผ่านทาง www.alldeal.com  ลูกค้าจะต้องพิมพ์คูปองดังกล่าวที่มีหมายเลข Redemption Code มาเพื่อใช้แสดงสิทธิ์การรับบริการ
  3. ลูกค้าต้องโทรนัดหมายก่อนรับบริการมายังศูนย์ฯ ที่รับบริการอย่างน้อย 2 วันทำการ และแจ้งหมายเลข Redemption Code….

*** รายละเอียดเพิ่มเติมอื่นๆ ตามเงื่อนไขการใช้บริการ

โปรโมชั่นมีดังนี้

แพ็กเกจมาร์คหน้าใส

“ดูรายละเอียดเพิ่มเติม”


แพ็กเกจตรวจสุขภาพหัวใจ

“ดูรายละเอียดเพิ่มเติม”


แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้ในเด็ก

“ดูรายละเอียดเพิ่มเติม”


แพ็กเกจฟอกสีฟัน

“ดูรายละเอียดเพิ่มเติม”


แพ็กเกจตรวจภาวะกระดูกพรุน

“ดูรายละเอียดเพิ่มเติม”