ช่วยให้อาการอ่อนเพลีย เหนื่อยง่าย เหนื่อยล้า ปวดศีรษะ หายใจไม่อิ่ม ปวดตามข้อ สมองล้า นอนไม่หลับ จากอาการ Long Covid ดีขึ้น

  • IV Drip Long Covid fighter ราคา 4,500 บาท (ปกติ 6,500)
  • Vitamins Long Covid fighter ราคา 1,800 บาท (ปกติ 2,500)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2566
  3. ราคานี้ไม่รวมการตรวจเลือดก่อนการให้วิตามิน
  4. ราคานี้ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ หากมีการตรวจเพิ่มเติมจากคำวินิจฉัยของแพทย์
  5. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. ราคานี้หากซื้อแล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนหรือคืนเป็นเงินสดได้
  7. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง และแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Vejthani Qlife Center ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 1125, 1126