แพ็กเกจและโปรแกรม

สุขภาพดี ดูแลได้กับบัตรเครดิต KTC

Share:

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC:

สิทธิพิเศษที่ 1: รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ  เมื่อมียอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการตามที่กำหนด (เคทีซีเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย)

รับเครดิตเงินคืนยอดใช้จ่ายเต็มจำนวนต่อเซลส์สลิป
100 บาท10,000 – 29,999 บาท
350 บาท30,000 – 69,999 บาท
900 บาท70,000 – 99,999 บาท
1,300 บาท100,000 – 199,999 บาท
3,000 บาท200,000 บาทขึ้นไป

วิธีการรับสิทธิ: 

ลงทะเบียนทาง SMS พิมพ์ HOR เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย)  หรือลงทะเบียนออนไลน์ โดยสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบูรณ์ครบตามเงื่อนไข หรือลงทะเบียนออนไลน์

หมายเหตุ:

 • สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องลงทะเบียนภายในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนย้อนหลังจากวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้
 • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการต่อ 1 หมายเลขบัตรเท่านั้น
 • จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1 สิทธิต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น

สิทธิพิเศษที่ 2: แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท/เซลส์สลิป และแลกคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน รับเครดิตเงินคืน 130 บาท

วิธีการรับสิทธิ: ลงทะเบียน SMS พิมพ์ HOP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย#และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยต้องลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้

เงื่อนไขการมอบเครดิตเงินคืน

 1. รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซี จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC (“สมาชิก”) ที่ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ  โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ในช่วงระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น 
 2. สงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ 
 3. สมาชิกจะต้องลงทะเบียน โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ HOR เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่งมาที่ 0613845000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) หรือลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ktc.co.th/hospital-retail ภายในวันที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ทั้งนี้ สมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้ 
 4. สงวนสิทธิ์จำกัดการมอบเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ 1 สิทธิต่อ 1 เซลส์สลิป ต่อ 1 หมายเลขบัตรฯ ต่อวันเท่านั้น
 5. กรณีสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่า 1 ครั้ง เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สำเร็จในครั้งแรกเท่านั้น  
 6. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ แบบเต็มจำนวน ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ จะได้รับเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามที่กำหนด ดังนี้
  • รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 10,000 – 29,999 บาท/เซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 350 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 30,000 – 69,999 บาท/เซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 900 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 70,000 – 99,999 บาท/เซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 1,300 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 100,000 – 199,999 บาท/เซลส์สลิป
  • รับเครดิตเงินคืน 3,000 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 200,000 บาทขึ้นไป/เซลส์สลิป
 7. กรณีสมาชิกที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ มากกว่า 1 บัตร เคทีซีจะพิจารณายอดใช้จ่ายแยกเป็นรายบัตรฯ เพื่อคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ 
 8. กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้    
 9. เคทีซีจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 10. รายการนี้สมาชิกจะไม่ได้รับคะแนนทุกประเภทจากยอดใช้จ่าย กรณีที่มีคะแนนเข้าบัญชีบัตรฯ สมาชิกไม่สามารถใช้คะแนนนั้นได้ โดยคะแนนดังกล่าวจะถูกหักออกจากบัญชีบัตรฯ ในวันที่สมาชิกได้รับเครดิตเงินคืน หากไม่สามารถหักคะแนนคืนได้ เคทีซีจะไม่ให้เครดิตเงินคืนตามรายการนี้ทั้งจำนวน  
 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้

เงื่อนไขการใช้คะแนน KTC FOREVER แลกรับเครดิตเงินคืน 13%

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์เครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกที่มีคะแนน KTC FOREVER (“คะแนน”) และมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ (“ร้านค้าที่ร่วมรายการ”)  ระหว่างวันที่ 25 สิงหาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 (“ระยะเวลารายการ”) ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC – ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, KTC-ROYAL ORCHID PLUS และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. สมาชิกที่ประสงค์จะแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิการเข้าร่วมรายการ โดยส่งข้อความ SMS พิมพ์ HOP เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย#และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าบริการ SMS ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการเครือข่าย) โดยต้องลงทะเบียนทุกครั้งภายในวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้น และสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซีจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมรายการนี้
 4. สมาชิกสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 1 ครั้งต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น กรณีที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการเกินกว่าที่กำหนด เคทีซีจะยึดถือการลงทะเบียนที่สมาชิกได้ระบุจำนวนคะแนนมากที่สุดเท่านั้น 
 5. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบคะแนน KTC ทุกประเภท สําหรับการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD ทุกประเภทที่โรงพยาบาล ภายใต้ MCC 9399 และ KTC UNIONPAY ทุกประเภทที่โรงพยาบาล ภายใต้ MCC 9399 และ MCC 8062
 6. กรณีสมาชิกถือบัตรฯ ที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบ เคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีหากสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิการเข้าร่วมรายการนี้
 7. สมาชิกที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิป สมาชิกสามารถใช้คะแนนทุก 1,000 คะแนน แลกรับเครดิตเงินคืนได้ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 8. เคทีซีจะคำนวณเฉพาะยอดใช้จ่ายที่หารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น โดยจะคำนวณที่อัตรายอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาท ต่อการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ 13% ของยอดใช้จ่ายทุก 1,000 บาทดังกล่าว
 9. เคทีซีจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบปฏิทิน
 10. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิปเท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้ 
 11. ขอสงวนสิทธิ์ในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีคะแนนในบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก เพียงพอในการแลกรับเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไขที่กำหนดในรายการนี้เท่านั้น ในกรณีที่สมาชิกมีคะแนนในบัญชีบัตรฯ น้อยกว่ายอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ในการแปลงคะแนนเป็นเครดิตเงินคืนตามจำนวนคะแนนที่คงเหลือในบัญชีบัตรฯ ซึ่งหารด้วย 1,000 ลงตัวเท่านั้น
 12. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำยอดใช้จ่ายในรายการเบิกถอนเงินสด รายการผ่อนชำระกับบัตร KTC ทุกประเภท ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้าและบริการ หรือเงินคืน ที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบเครดิตเงินคืนให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 13. การคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ตามรายการนี้ เคทีซีจะคำนวณโดยพิจารณายอดใช้จ่าย นับตั้งแต่วันที่สมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมรายการสำเร็จเป็นต้นไปเท่านั้น

เงื่อนไขกลางรายการส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 2. สงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่  เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 3. สงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯ เพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯ  ผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 4. สงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมต่างๆ และรายการที่ยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้ 
 5. เงื่อนไขอื่นๆ ที่ไม่ได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 6. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่าย และ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์ หรือบริการนั้นๆ 
 7. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000