โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพ Gen Health Care 2022

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ลูกค้าแสดง SMS หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ
  2. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่น ๆ ได้
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565
  5. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี โทร.0-27340000 ต่อ 1111,2608, 3605