รายการตรวจโปรแกรม 1
1. ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยแพทย์  PE
2. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด   (FBS)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด  (CBC)
4. ตรวจระดับโคเลสเตอรอลในเลือด  (Cholesterol)
5. ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด (Triglyceride)
6. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูงในเลือด (HDL-Cholesterol)
7. ตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำในเลือด (LDL-Cholesterol)
8. ตรวจระดับกรดยูริคในเลือด  (Uric Acid)
9. ตรวจการทำงานของตับ  (SGPT)
10. ตรวจการทำงานของตับ  (SGOT)
11. ตรวจการทำงานของไต  ( BUN)
12. ตรวจการทำงานของไต  (Cr)
13. ตรวจปัสสาวะ (UA)
14. ตรวจเอ๊กซเรย์ทรวงอก (Chest X- ray)
15. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  (EKG)
16. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ (CEA)
17. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ (AFP)
18. ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน (CA19-9)
19. ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและล่างU/S Whole Abdomen Routine
20. บุฟเฟต์อาหารเช้า
21. สมุดรายงานผล
22. ผ้าคลุมไหล่ 1 ผืน
ราคาปกติ12,820
ราคาโปรโมชั่น5,800

เงื่อนไข :

  1. แสดงบัตรประกันหรือบัตรที่มี Logo FWD หรือ สื่อประชาสัมพันธ์นี้เพื่อรับสิทธิ์
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม 63 – 31 ธันวาคม 2563