โปรโมชัน FOTONA
For Acne Scar แก้ปัญหาหลุมสิว
ราคา 3,900 บาท (ปกติ 5,000 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการ:

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยและคนต่างชาติ
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (ไม่สามารถระบุแพทย์)
  3. ราคานี้สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2564 เท่านั้น
  4. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  5. ราคานี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นหัตถการอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2374-0000 ต่อ 4254,4200