DV-Q วิตามินเพิ่มภูมิคุ้มกันและบำรุงผิวพรรณ
ราคา 1,400 บาท (ปกติ 2,100 บาท)
“ไม่มีค่าบริการจัดส่ง”

 • Vitamin C
 • Astaxanthin
 • Zinc
 • L-Cysteine
 • Collagen Tri-Peptide
 • Gardenia Fruits
 • Pineapple Ceramide
 • ให้สารอาหารที่มีประโยชน์ต่อเม็ดเลือดขาว ซึ่งทำหน้าที่เป็นภูมิคุ้มกัน ป้องกันการติดเชื้อของร่างกาย
 • มีสารต้านอนุมูลอิสระ ที่ส่งผลดีต่อระบบภูมิคุ้มกันหัวใจ และผิวพรรณ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคานี้ซื้อผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
 • ราคานี้ซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์- 30 เมษายน 2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ฟื้นฟูสุขภาพVejthani Q Lifeชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 1125