https://www.vejthani.com/wp-content/uploads/2020/09/editAW_Promotion-Buy5-Get5_2020-01-scaled.jpg

จัดหนัก จัดเต็ม ซื้อ IPL 3 ครั้ง หรือ CG Rejuvenation 3 ครั้ง

ราคา 9,900 บาท (ปกติ 15,000บาท)

รับ Infusion 3 ครั้ง และ Diamond Peel 3 ครั้ง

พร้อม ครีม Divine 1 ชุด

ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2563

เงื่อนไข

  1. โปรโมชั่นนี้สำหรับคนไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่นได้
  4. ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหัตถการหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. ลูกค้าต้องโทรมาติดต่อที่ศูนย์ฯเพื่อขอจองสิทธิและขอรับบริการ
  6. โปรโมชั่นนี้สามารถเก็บไว้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 กรกฏาคม 2564
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ศูนย์ผิวหนังและความงาม ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี

โทร 0-2734 0000 ต่อ 4200, 4204