แพ็กเกจและโปรแกรม

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี 2566 auto X บริษัท ออโต้ เอกซ์ จำกัด

Share:

เงื่อนไข:

  1. กรุณางดน้ำและอาหาร อย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนเข้ารับการตรวจ แต่สามารถรับประทานยาที่ทานเป็นประจำ ทุกชนิด ได้กับน้ำ 1/4 แก้ว ยกเว้น ยาที่รักษาโรคเบาหวาน ไม่สามารถทานได้ ถ้าหากมียาที่รับประทานอยู่เป็นประจำ กรุณานำยามาให้แพทย์ดูด้วย
  2. โรงพยาบาลสงวนสิทธิ์คิดอัตราค่าบริการตรวจสุขภาพและรายการตรวจเป็นราคาแพคเกจ
  3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือสิทธิพิเศษอื่นได้
  4. รายการนี้ครอบคลุมถึงครอบครัวพนักงานโดยชำระเป็นเงินสด หรือ บัตรเครดิต
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน – 31 ธันวาคม 2566
  6. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์การแก้ไขเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02.734-0000 ต่อ 1111, 2609, 3605