เริ่มต้นสุขภาพดี ด้วยโปรแกรมคลาสสิก ราคา 2,500 บาท

 

NOรายการตรวจโปรแกรม
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2.ตรวจวัดสัญญาชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง และคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4.ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)
5.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
6.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด ( Triglyceride)
7.ตรวจระดับไขมันชนิดดี ( HDL)
8.ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
9.ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
10.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
11.ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
12.ตรวจการทำงานของไต (BUN)
13.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
14.ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
15.ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)
16.ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
17.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
18.ฟรี คูปองอาหารเช้า
ราคาปกติ6,370
ราคาพิเศษ2,500

 

ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2567

ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. แสดง Cash Voucher / Gift Voucher หรือสื่อประชาสัมพันธ์นี้ คู่กับบัตรประชาชน
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 02-734000 ต่อ 1111, 3605, 2608