แพ็กเกจและโปรแกรม

โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับไทยสมุทรประกันชีวิต

Share:

เริ่มต้นสุขภาพดี ด้วยโปรแกรมคลาสสิก ราคา 2,500 บาท

 

NO รายการตรวจ โปรแกรม
1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical Examination)
2. ตรวจวัดสัญญาชีพ น้ำหนัก ส่วนสูง และคำนวณค่าดัชนีมวลกาย (BMI)
3. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
4. ตรวจหาน้ำตาลในเลือด (FBS)
5. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)
6. ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด ( Triglyceride)
7. ตรวจระดับไขมันชนิดดี ( HDL)
8. ตรวจระดับไขมันชนิดไม่ดี (LDL)
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
11. ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
12. ตรวจการทำงานของไต (BUN)
13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
14. ตรวจหากรดยูริคในเลือด (Uric Acid)
15. ตรวจการทำงานของระบบทางเดินปัสสาวะ (UA)
16. ตรวจเอกซเรย์ปอด (Chest X-Ray)
17. ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
18. ฟรี คูปองอาหารเช้า
ราคาปกติ 6,370
ราคาพิเศษ 2,500

 

ระยะเวลาโครงการ 1 มีนาคม – 31 มีนาคม 2567

ขั้นตอนและเงื่อนไขการรับสิทธิ์

  1. แสดง Cash Voucher / Gift Voucher หรือสื่อประชาสัมพันธ์นี้ คู่กับบัตรประชาชน
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ 02-734000 ต่อ 1111, 3605, 2608