ให้อิสระดวงตาด้วย PRK

ราคา 29,000 บาท (ปกติ 32,000 บาท)

เงื่อนไขการใช้

  1. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. โปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าการพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้สามารถซื้อและเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  4. โปรโมชั่นนี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนจากโปรโมชั่นเดิมเป็นโปรโมชั่นอื่นและไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. หากต้องการเปลี่ยนแปลงวันเข้ารับบริการต้องโทรแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน
  6. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตา โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 2
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2815