โปรโมชั่น เสริมเกราะป้องกันไวรัส เพื่อสุขภาพที่ดีต้อนรับปีใหม่

 1. โปรโมชั่นตรวจสุขภาพ (37 รายการ) ราคา 9,900 บาท (ปกติ 24,000 บาท)

คลิกดูรายการตรวจ

 • ตรวจวัดสัญญาณชีพ , ดัชนีมวลกาย (Vital sign, BMI)
 • ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (Physical examination)
 • ตรวจหมู่เลือด (Blood Group ,Rh)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)
 • ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (FBSI)
 • ตรวจระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสม (HbA1c)
 • ตรวจปัสสาวะ (UA)
 • ตรวจระดับยูริคในเลือด (Uric Acid)
 • ตรวจการทำงานของไต (BUN)
 • ตรวจการทำงานของไต (Creatinine plus eGFR)
 • ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)
 • ตรวจระดับไขมันดี (HDL Cholesterol)
 • ตรวจระดับไขมันไม่ดี (LDL Cholesterol)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (ALP)
 • ตรวจการทำงานของตับ (GGT)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Direct Bilirubin)
 • ตรวจการทำงานของตับ (Total Bilirubin)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (HBsAg)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (HBsAb)
 • ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (AntiHCV)
 • ตรวจฮอร์โมนควบคุมไทรอยด์ (TSH)
 • ตรวจระดับไทรอยด์ฮอร์โมน (Free T4)
 • ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด (Calcium)
 • ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด (Vitamin D total)
 • เอกซเรย์ทรวงอก (CXR)
 • อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบนและส่วนล่าง (USG Whole abdomen)
 • คลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • ตรวจการแข็งตัวหลอดเลือด (ABI)
 • ตรวจสมรรถภาพหัวใจจากการวิ่งสายพาน หรือตรวจอัลตราซาวด์ (EST or ECHO)
 • สารบ่งชี้มะเร็งตับ (AFP)
 • สารบ่งชี้มะเร็งลำไส้ (CEA)
 • สารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก (PSA) เฉพาะผู้ชาย
 • ตรวจเอกซเรย์และอัลตร้าซาวด์เต้านม (Digital mammogram with USG breast)เฉพาะผู้หญิง
 • ตรวจมะเร็งปากมดลูก (Liquid based pap test)7 days เฉพาะผู้หญิง2. Drip วิตามินซี เสริมภูมิต้านไวรัส (Immune Booster) ราคา 3,500 บาท (ปกติ 5,500 บาท)
 1. Drip วิตามินเสริมภูมิต้านทาน (Immune Booster) ราคา 3,500 บาท (ปกติ 5,500 บาท)*สำหรับลูกค้าที่ไม่เคยไม่รับวิตามินทางหลอดเลือดแนะนำให้เข้ามาพบแพทย์ก่อน
 2. อาหารเสริมต้านไวรัสด้วยวิตามิน DV-Q กระปุกละ 1,400 บาท (ปกติ 2,100 บาท)
 3. ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ราคา 880 บาท (ปกติ 1,200 บาท) *ราคาเฉพาะคนไทย และผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. โปรโมชั่นนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 2. โปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2564
 3. โปรโมชั่นนี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นได้
 4. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า