โรงพยาบาลเวชธานี

ขอมอบสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรประกันรายบุคคล ทุกชนิด

เตรียมพร้อมป้องกันไข้หวัดใหญ่ให้กับคุณและครอบครัวด้วย
โปรโมชั่นวัคซีนไข้หวัดใหญ่ (4 สายพันธ์)

ราคา 690 บาท จากปกติ 1,500 บาท (ราคารวมค่าแพทย์แล้ว)

 

เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  1. แสดงบัตรประกันชีวิต/ สุขภาพ/ อุบัติเหตุ(รายบุคคล) เพื่อรับสิทธิ์
  2. รับบริการที่แผนกอายุรกรรมชั้น 1(Vejthani Vaccine Center)
  3. ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. ราคานี้ สำหรับผู้มีอายุตั้งแต่ 15 ปี บริบูรณ์ขึ้นไป
  5. รับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562– 31 พฤษภาคม 2563
  6. โทรสอบถามและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่ โทร.0-27340000 ต่อ 2200, 3605
  7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า