ระยะเวลาโปรโมชั่น ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2564

สิทธิประโยชน์สำหรับบัตรเครดิต KTC (ทุกประเภท)

แลกรับเครดิตเงินคืน 13% หรือคิดเป็นเครดิตเงินคืน 130 บาท เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป (ชำระแบบเต็มจำนวน) และแลกคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 บาท รับสิทธิ์โดยการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมรายการ

ตัวอย่างที่ 1 สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป + ใช้คะแนน 1,000 คะแนน จะได้รับเครดิตเงินคืน 130 บาท

ตัวอย่างที่ 2 สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อเซลล์สลิป + ใช้คะแนน 2,000 คะแนน จะได้รับเครดิตเงินคืน 260 บาท (2,000 คะแนน x 13%)

**การใช้คะแนนนั้น ใช้คะแนนได้สูงสุดไม่เกินยอดต่อเซลล์สลิป เช่น ยอดใช้จ่าย 5,000 บาท สามารถใช้คะแนนได้สูงสุดถึง 5,000 คะแนน (จะใช้แค่ 1,000 หรือ 2,000 คะแนนก็ได้ ยอดเงินคืนก็จะตามยอดของคะแนนที่ใช้ค่ะ)

วิธีการรับสิทธิ์

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยพิมพ์ HOP วรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่ www.ktc.co.th2hospital

หมายเหตุ

  • สมาชิกบัตรเครดิตฯ จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ 1 ครั้งต่อ 1 เซลล์สลิป
  • สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องลงทะเบียนในวันเดียวกันกับวันที่สมาชิกบัตรเครดิตฯมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่มียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้