ระยะเวลาโปรโมชัน : 1 มีนาคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
รายละเอียดโปรโมชัน : ยิ้มรับสุขภาพดี พร้อมเคียงข้างคุณ
รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท + แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15%

ต่อที่ 1 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 20,000 บาท

ยอดใช้จ่าย / เซลล์สลิปรับเครดิตเงินคืน
10,000 – 49,999 บาท200 บาท
50,000 – 99,999 บาท1,100 บาท
100,000 – 199,999 บาท2,300 บาท
200,000 บาทขึ้นไป5,000 บาท

จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 5,000 บาท / เซลล์สลิป และสูงสุด 10,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

พิเศษ! รับเครดิตเงินคืนเพิ่ม 10,000 บาท สำหรับบัตรเครดิต ttb reserve Infinite และ ttb reserve Signature เมื่อมียอดใช้จ่ายตลอดรายการสะสมครบ 500,000 บาทขึ้นไป

จำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 10,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ)

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ : ลงทะเบียนครั้งเดียวใช้ได้ตลอดรายการ
พิมพ์ THST ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย  ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
บัตรเครดิต ttb reserve ไม่ต้องลงทะเบียน


ต่อที่ 2 : รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 15% แลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย

ประเภทบัตรเครดิตรับเครดิตเงินคืน
ttb reserve infinite15%

 

ttb reserve signature
บัตรเครดิต ทีทีบี ทีเอ็มบี และธนชาต ประเภทที่มีคะแนน12%

จำกัดแลกคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการ (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ)

ส่ง SMS เพื่อแลกคะแนน : ส่งทุกครั้งที่ร่วมรายการ
พิมพ์ PHST ตามด้วยคะแนนเท่ายอดใช้จ่าย เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 12 หลักสุดท้าย ส่งมาที่ 4806026
(อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)

เงื่อนไขการรับเครดิตเงินคืน

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิต ทีทีบี บัตรเครดิต ทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดา และประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส เท่านั้น
 • รายการส่งเสริมการขาย ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 – 28 ก.พ. 2565 และเป็นยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC และแบบชำระเงินผ่านเครดิตคาร์ดออนไลน์ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ
 • เงื่อนไขการให้เครดิตเงินคืน จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 4,500 บาท / เซลล์สลิป และสูงสุด 9,000 บาท / บัญชีบัตรหลัก (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม) ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ) และจำกัดเครดิตเงินคืนพิเศษสูงสุด 10,000 บาท /

บัญชีบัตรหลัก (รวมบัตรหลักและบัตรเสริม)  ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ)

 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรหลักและบัตรเสริม จะถูกนำมาคำนวณรวมเข้าในบัญชีของผู้ถือบัตรหลักในการรับเครดิตเงินคืน
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ แต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียน และมีการใช้จ่ายถูกต้องตามเงื่อนไข ธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าในบัญชีผู้ถือบัตรหลัก
 • ธนาคารจะนำยอดใช้จ่ายสูงสุดต่อเซลล์สลิปในแต่ละรอบรายการมาคำนวณเพื่อรับเครดิตเงินคืน โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าว จะต้องเป็นยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวน และไม่รวมยอดใช้จ่ายที่เกิดจากสินค้าแลกซื้อ สินค้าหรือร้านค้าที่ไม่ร่วมรายการ ยอดใช้จ่ายในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก  และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • ธนาคารจะทำการคืนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย เฉพาะผู้ถือบัตรที่มีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีสถานะบัตรปกติจนถึงวันที่มีการคืนเงินเข้าบัญชีบัตร โดยยอดใช้จ่ายตามเซลล์สลิปที่ถูกนำมาคำนวณนั้นจะต้องถูกบันทึกลงระบบธนาคารก่อนวันสรุปยอดบัญชี โดยไม่รวมรายการที่ถูกยกเลิกหรือคืนสินค้าภายหลัง
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ttb contact center 1428 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติม www.ttbbank.com

เงื่อนไขการแลกคะแนนสะสม

 • สิทธิพิเศษนี้เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตทีทีบี บัตรเครดิต ทีเอ็มบี และบัตรเครดิตธนชาต ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น และประเภทบัตรหลักที่มีคะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส เท่านั้น
 • การใช้คะแนนสะสมแลกรับเครดิตเงินคืนจะคำนวณจากทุกยอดใช้จ่ายแบบเต็มจำนวนผ่านเครื่องรูดบัตรเครดิต EDC และแบบชำระเงินผ่านเครดิตคาร์ดออนไลน์ ณ โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 – 28 ก.พ. 2565
 • จำกัดการแลกคะแนนสะสมสูงสุด 200,000 คะแนน / บัญชีบัตรหลัก ตลอดรายการส่งเสริมการขาย (รวมทุกโรงพยาบาลที่ร่วมรายการ) ทั้งนี้การแลกคะแนนสะสมต้องไม่เกินยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป และยอดการแลกคะแนนสะสมเท่ายอดใช้จ่าย โดยระบบจะคำนวณเฉพาะบัตรหลักที่มีการลงทะเบียนเท่านั้น
 • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักภายใน 60 วัน หลังสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขาย และสงวนสิทธิ์คืนเงินเข้าบัญชีเฉพาะสมาชิกบัตรที่ยังคงมีสถานะปกติ และที่ไม่ผิดนัดชำระจนถึงวันที่ทำการเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการแลกคะแนนเพื่อรับเครดิตเงินคืนในกรณีคะแนนสะสมมีไม่เพียงพอ
 • ผู้ถือบัตรจะต้องมีการลงทะเบียน SMS เพื่อรับสิทธิ์ และสิทธิ์จะสมบูรณ์เมื่อได้รับข้อความตอบกลับเข้าร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว โปรดเก็บข้อความตอบรับไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิง (อัตราค่าส่ง SMS ขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการของท่าน)
 • การแลกคะแนนสะสมไม่สามารถขอคืน หรือยกเลิกรายการได้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • กรณีที่บัตรหลักไม่ได้มีการลงทะเบียนเข้าร่วมรายการแต่บัตรเสริมมีการลงทะเบียนธนาคารจะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรหลักเท่านั้น
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การขอใช้คะแนนสะสมล่วงหน้า (Point Advance) ในการทำรายการแลกคะแนนสะสม
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่รวมยอดใช้จ่ายเพื่อการค้าในเชิงธุรกิจ ยอดใช้จ่ายที่ถูกยกเลิก และยอดใช้จ่ายที่มีการคืนสินค้าภายหลัง
 • การแลกคะแนนสะสมเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการแลกของรางวัลในรายการทีทีบี รีวอร์ด พลัส
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถ แลก เปลี่ยน ทอน เป็นเงินสดหรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการ กรณีที่สินค้าและบริการมีปัญหาในทุกกรณี  โปรดติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด