โปรแกรม Double Health Check up
เมืองไทย Smile Club

ราคา 22,000 บาท (ปกติ 50,800)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. แสดงบัตรสมาชิกเมืองไทย Smile club card หรือสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสิทธิ์
  2. รับชำระจากลูกค้าโดยตรง (เงินสด/บัตรเครดิต) ราคานี้รวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  3. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่ วันนี้ -31 ธันวาคม 2565

สอบถามรายละเอียดและนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเวชธานี
โทร . 02-7340000 ต่อ 1111, 2608