แพ็กเกจและโปรแกรม

โปรแกรมรักษา ผู้ป่วยปวดคอ ปวดหลัง และ Office Syndrome, ระบบประสาท และผู้สูงอายุ

Share:

ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัดที่มีทักษะและประสบการณ์สูง

โปรแกรมรักษาอาการปวดคอ ปวดหลัง และ Office Syndrome  Resetting muscle program 10 ครั้ง
15,000 บาท

 • RedCord
 • Ultrasound
 • Shock Wave
 • Hot Pack

โปรแกรมสำหรับผู้สูงอายุ Robotic for Fail Elderly 10 ครั้ง
23,000 บาท

 • C-Mill Robotic
 • Hydrotherapy
 • Mobilization
 • Balance Training
 • Exercise Program

โปรแกรมสำหรับผู้ป่วยระบบประสาท Robotic for stroke 10 ครั้ง
30,000 บาท

 • Lokomat Robotic
 • Hydrotherapy
 • Mobilization
 • Exercise Program

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 5-6 ตึก King of Bones โรงพยาบาลเวชธานี
นัดหมายและติดต่อสอบถาม โทร. 02-7340000 ต่อ 2972 ,2973