โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต
มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพ  Gen Health Care 2021

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ลูกค้าแสดง SMS หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ
  2. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆได้
  3. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  4. ใช้บริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์  – 31 ธันวาคม  2564

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ตรวจสุขภาพชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร.0-27340000 ต่อ 1111,2608, 3605