“หัวใจคุณ…เริ่มมีปัญหา หรือไม่”

 • บุคคลในครอบครัวสายตรงมีประวัติเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ เบาหวาน และความดันโลหิตสูง
 • มีค่าไขมันในเลือดสูงผิดปกติหรือออกกำลังกายน้อยกว่า 3 ครั้ง/สัปดาห์
 • เจ็บแน่นหน้าอกจุกแน่นหรือแสบบริเวณลิ้นปี่
 • เหนื่อยง่ายเวลาออกแรงหรือออกกำลังกาย
 • ใจสั่น หัวใจเต้นแรง ชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ
 • เวียนศีรษะ หน้ามืดเป็นลมแบบไม่ทราบสาเหตุ
 • เหนื่อยหอบ นอนราบไม่ได้
 • ริมฝีปากและมือเท้าเขียว
 • ขาบวมเบื่ออาหาร น้ำหนักเพิ่มขึ้นกว่าปกติ

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
 2. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 3. ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 4. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2564
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนยหัวใจ ชั้น 5 โรงพยาบาลเวชธานี ลาดพร้าว 111
โทร. 0-2734 0000 ต่อ 5300, 5301