HEALTHY

โปรแกรมตรวจสมรรถภาพหัวใจ ด้วยการวิ่งสายพาน (EST) หรือ โปรแกรมตรวจหัวใจด้วยคลื่นความถี่สูง (ECHO)

ราคาพิเศษ 2,900 บาท จากปกติ 6,600บาท (รวมค่าแพทย์และค่าบริการแล้ว)

พร้อมรับสิทธิตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) มูลค่า 1,600 บาท ทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการตรวจโปรแกรม 1.โปรแกรม 2.
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์(Physical Examination&Report)
2.ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดัน
3.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Electrocardiogram : EKG)
4.ตรวจการทำงานของหัวใจขณะออกกำลังกาย (Exercise Stress Test : EST)
5.ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Echocardiography : ECHO)

เงื่อนไขในการรับบริการ

  1. แสดงบัตร เอไอเอ เพรสทีจ คลับหรือ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสิทธิ์
  2. แสดงหน้าจอ Application บนมือถือ /เจ้าหน้าที่ศูนย์หัวใจบันทึกรหัสในเอกสาร
  3. ทำนัดล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
  4. สามารถรับบริการได้ วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. ที่ศูนย์หัวใจ
  5. ตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2565