โรงพยาบาลเวชธานี ร่วมกับ
เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
มอบโปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ Heart Checkup Campaign

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ลูกค้าแสดง SMS หรือ สื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อรับสิทธิ์ตรวจสุขภาพ
  2. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  3. โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอพิเศษหรือส่วนลดอื่นๆ ได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  5. ราคานี้สามารถใช้ได้ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ –30 มิถุนายน 2564 เฉพาะวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00-16.00น.

ติดต่อนัดหมายล่วงหน้าได้ที่

ศูนย์หัวใจ โรงพยาบาลเวชธานี โทร.02-7340000 ต่อ5300, 2608,3605