• ลูกเติบโตสมวัยหรือไม่? ลูกเตี้ยไปไหม? ลูกสูงได้อีกไหม?
 • โปรแกรมตรวจประเมินการเจริญเติบโต
 • และศักยภาพความสูงด้วยอายุกระดูก

โดยกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านต่อมไร้ท่อ

ราคา 3,900 บาท

รายละเอียดโปรแกรม

 • ซักประวัติและตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทาง
 • ตรวจเลือดประเมินฮอร์โมนไทรอยด์และระดับวิตามินดี
 • X-Ray อายุกระดูก
 • ประเมินความสูงสุดท้ายจากอายุกระดูก โดยแพทย์เฉพาะทาง
 • ให้คำแนะนำและปรึกษา โดยแพทย์เฉพาะทาง
 • หมายเหตุ: โปรดนำสมุดบันทึกสุขภาพหรือข้อมูลความสูงเดิมของเด็กมาด้วยในวันที่พบแพทย์

เงื่อนไข

 1. เหมาะสมสำหรับช่วงอายุ 4-15 ปี
 2. ราคานี้เฉพาะคนไทยหรือชาวต่างชาติที่มีถิ่นพำนักในประเทศไทยเท่านั้น
 3. ราคานี้ใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2566
 4. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 5. ราคานี้ไม่รวมการทดสอบทางฮอร์โมนและการตรวจเพิ่มเติม กรณีประเมินพบความผิดปกติ
 6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษ และส่วนลดอื่นๆได้

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 3310,3312,3319