โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็ง 4,500 บาท
สำหรับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิง

วันนี้  – 31 ธันวาคม 2564

สำหรับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงดังนั้นควรพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุ

 • มีเลือดหรือสิ่งผิดปกติออกจากร่างกาย เช่น มีตกขาวมากเกินไป
 • มีก้อนหรือตุ่ม เกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งของร่างกายและก้อนนั้นโตเร็วผิดปกติ
 • มีแผลเรื้อรัง
 • มีการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ ผิดปกติหรือเปลี่ยนไปจากเดิม
 • เสียงแหบ ไอเรื้อรัง
 • กลืนอาหารลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ท้องอืดเรื้อรัง
 • มีการเปลี่ยนแปลงของหูด ไฝ ปาน เช่น โตผิดปกติ

หมายเหตุ

 1. ราคาดังกล่าวต้องชำระผ่านบัตรเครดิตกรุงศรี และ บัตรเครดิต เอไอเอ วีซ่า เท่านั้น
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางการแพทย์และการพยาบาลแล้ว
 3. ไม่รวมค่ายากลับบ้านและ ไม่สามารถใช้ร่วมกับแพ็คเกจ และส่วนลดอื่นๆได้
 4. ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับโรคประจำตัวของผู้ป่วย และค่าใช้จ่ายนอกเหนือที่กำหนด
 5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

ศูนย์มะเร็ง ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 4500, 4501