รายละเอียดการตรวจ  ชายหญิง
1.ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ PE
2.ตรวจปัสสาวะสมบูรณ์แบบ UA
3.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
4.ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด FBS
5.ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol
6.ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride
7.ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดดี HDL
8.ตรวจระดับไขมันในเลือดชนิดไม่ดี LDL
9.ตรวจการทำงานของตับ SGOT
10.ตรวจการทำงานของตับ SGPT
11.ตรวจการทำงานของไต BUN
12.ตรวจการทำงานของไต  Creatinine plus eGFR
13.ตรวจหาระดับยูริคในเลือด Uric Acid
14.ตรวจระดับวิตามินดีในเลือด Vitamin D total
15.ตรวจระดับแคลเซียมในเลือด Calcium
16.ตรวจระดับเกลี่อแร่ในเลือด Phosphorus
17.ตรวจคัดกรองมะเร็งตับ AFP–           
18.ตรวจคัดกรองมะเร็งตับอ่อน CA 19-9
19.ตรวจคัดกรองมะเร็งต่อมลูกหมาก PSA
20.ตรวจพังผืดที่ตับ Fibroscan
21.ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม Digtal Mamogram + US–           
22.ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก Thin Prep–           
23.ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน และส่วนล่าง US Whole Abdomen
24.เอ็กซเรย์ทรวงอกเพือดูการทำงานของปอด CHEST X-RAY
25.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG
26.ของสมนาคุณ 1 ชิ้น
27.บุฟเฟต์อาหารเช้า
28.บริการนวดฝ่าเท้าฟรี
29.สมุดรายงานผล 1 เล่ม
ราคาปกติ17,87018,500
ราคาโปรโมชั่น8,5008,500

หมายเหตุ :

  1. แสดงบัตรประกันชีวิต/สุขภาพ/อุบัติเหตุ(รายบุคคล)หรือสื่อประชาสัมพันธ์ทางนี้เพื่อรับสิทธิ
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
  3. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงแก้ไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหนัง
  4. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562- 29 กุมภาพันธ์ 2563

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 084-3615633,084-3615636