เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

  • ราคาดังกล่าวรวมเฉพาะค่าวัคซีน และค่าฉีดวัคซีน ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคานี้ตั้งแต่วันนี้ – 30 มิถุนายน 2566
  • ราคานี้เฉพาะคนไทย หรือต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ที่ประเทศไทยเท่านั้น
  • ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดและสิทธิพิเศษอื่นๆ ของโรงพยาบาลได้
  • โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นัดหมายและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

วัคซีนสำหรับเด็ก
ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)
ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 3310,3312,3319

วัคซีนสำหรับผู้ใหญ่
ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734 0000 ต่อ 3200, 3204