แพ็กเกจเจาะพิสูจน์ชิ้นเนื้อที่เต้านม
Core Needle Biopsy
17,500 บาท

เงื่อนไข:

  1. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  2. ราคานี้สำหรับเจาะเต้านม 1 จุด
  3. ราคานี้รวมค่าห้องทำหัตถการแล้ว
  4. ราคานี้ใช้ได้ถึง 30 มิถุนายน 2566
  5. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เต้านม ชั้น 3 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 2715, 2716