สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรักด้วย
” แพ็กเกจวัคซีน…หนูน้อยสุขภาพดี “

อายุรายการ
1 เดือน ไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 2
2 เดือน คอตีบ ไอกรน บาทะยัก โปลิโอ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เข็มที่ 1
4 เดือน คอตีบ ไอกรน บาทะยัก โปลิโอ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เข็มที่ 2
6 เดือน คอตีบ ไอกรน บาทะยัก โปลิโอ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 3
9 เดือน หัด หัดเยอรมัน คางทูม เข็มที่ 1
12 เดือน ไข้สมองอักเสบเข็มที่ 1
ราคา (บาท)8,200
ราคาปกติ (บาท)12,800
หมายเหตุ
  1. ราคานี้ยังไม่รวมค่าแพทย์
  2. ราคานี้รวมค่าบริการทางพยาบาล
  3. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center)
ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร. 0 2734 0000 ต่อ 3312, 3319