วัคซีน

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรักด้วย
” แพ็กเกจ วัคซีน …หนูน้อยสุขภาพดี “

อายุรายการ
1 เดือน ไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 2
2 เดือน คอตีบ ไอกรน บาทะยัก โปลิโอ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เข็มที่ 1
4 เดือน คอตีบ ไอกรน บาทะยัก โปลิโอ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ เข็มที่ 2
6 เดือน คอตีบ ไอกรน บาทะยัก โปลิโอ
เยื่อหุ้มสมองอักเสบ และไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 3
9 เดือน หัด หัดเยอรมัน คางทูม เข็มที่ 1
12 เดือน ไข้สมองอักเสบเข็มที่ 1
ราคา (บาท)8,200
ราคาปกติ (บาท)12,800

สร้างภูมิคุ้มกันให้กับลูกรักด้วยโปรโมชั่น“แพ็กเกจวัคซีน…หนูน้อยสุขภาพดี”

หมายเหตุ :

  1. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์
  2. ราคานี้รวมค่าบริการทางพยาบาลแล้ว
  3. โปรแกรมนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. ไม่สามารถเปลี่ยนหรือแลกคืนเป็นเงินสดได้
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

**กรณีซื้อโปรแกรมวัคซีนและไม่มามารับวัคซีนตามกำหนด ทางโรงพยาบาลจะไม่คืนเงินที่ชำระไว้แล้ว**


สอบถามรายละเอียดเพิมเติมได้ที่ ศูนย์กุมารเวชกรรม ( Super Kid’s Center ) ชั้น 3 อาคาร 1

โรงพยาบาลเวชธานี โทร. 0-27340000 ต่อ 3310, 3312, 3319