สำหรับเด็กอายุ 1 เดือน – 12 เดือน
อายุ
รายการวัคซีน
1 เดือนวัคซีนไวรัสตับอักเสบ B เข็มที่ 2
2 เดือนวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เข็มที่ 1 วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า ครั้งที่ 1
4 เดือนวัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ เข็มที่ 2 วัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโรต้า ครั้งที่ 2
6 เดือนวัคซีนไวรัสตับอักเสบบี เข็มที่ 3 วัคซีนป้องกันคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอและเยื่อหุ้มสมองอักเสบเข็มที่ 3
9 เดือนวัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม เข็มที่ 1
12 เดือนวัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 1
ราคาแพ็กเกจ(บาท)
11,900
ราคา ปกติ (บาท)
17,000
สำหรับเด็กอายุ 1 ปี ขึ้นไป
อายุ
รายการวัคซีน
1 – 1 ปี 6 เดือนวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส เข็มที่ 1
วัคซีนไวรัสตับอักเสบ A เข็มที่ 1
วัคซีนคอตีบ ไอกรน บาดทะยัก โปลิโอและเยื่อหุ้มสมองอักเสบ
เข็มที่ 4
1 ปี 6 เดือน – 2 ปีวัคซีนไวรัสตับอักเสบ A เข็มที่ 2
วัคซีนป้องกันหัด หัดเยอรมัน คางทูม เข็มที่ 2
2 ปี – 2 ปี 6 เดือนวัคซีนป้องกันอีสุกอีใส เข็มที่ 2
วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เข็มที่ 2
ราคาแพ็กเกจ(บาท)
9,900
ราคา ปกติ (บาท)
12,900

เงื่อนไข

  1. ราคานี้สำหรับคนไทยหรือคนต่างชาติมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้ไม่รวมค่าแพทย์ ค่าการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  3. ราคานี้สามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
  4. ราคานี้ไม่สามารถใช้ได้กับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้
  5. โรงพยาบาลเวชธานีขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์กุมารเวชกรรม (Super Kid’s Center) ชั้น 3 อาคาร 1 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 02-734-0000 ต่อ 3310,3312,3319