โรคเบาหวานเป็นภาวะที่ร่างกายมีน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติ เนื่องจากการขาดฮอร์โมนอินซูลิน (Insulin) หรือการดื้อต่อฮอร์โมนอินซูลิน ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนหลายอย่างในระยะยาว ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญจะเกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกิดกับหลอดเลือด ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดถึงสองถึงสี่เท่า

วิธีสังเกตอาการของผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวาน

จะมีอาการปัสสาวะบ่อย กระหายน้ำบ่อย หิวบ่อย อ่อนพลีย น้ำหนักลด หรือไม่มีอาการแต่มีปัจจัยเสี่ยงได้แก่ ประวัติครอบครัวสายตรงมีโรคเบาหวาน อายุมากกว่า 40 ปี เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์ หรือ ภาวะอ้วน ดังนั้นเมื่อสงสัยว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวานควรเข้ารับการตรวจวินิจฉัยจากแพทย์

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. กรุณางดน้ำและอาหารอย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนเข้ารับบริการ
  2. แพ็กเกจนี้เฉพาะคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  3. แพ็กเกจนี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน–31 ตุลาคม 2564
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์ และ ต่อมไรท่อ
โทร 0-2734-0000