นอนกรน

ถ้าคุณมีอาการดังต่อไปนี้

 • นอนกรน
 • ง่วงผิดปกติ ระหว่างวัน
 • เจ็บคอ คอแห้งหลังจากตื่นนอน
 • ง่วงนอน ทั่งที่นอนหลับตลอดทั่งคืน

เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
 2. กรุณานัดหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
 3. ราคานี้ใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ – 30 พฤศจิกายน 2563 เท่านั้น
 4. ราคานี้รวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และ ค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 5. ราคานี้รวมการนอนโรงพยาบาล 1 คืน (อาหารเช้า 1 มื้อ)
 6. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนส่วนลดอื่น ๆ ได้
 7. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์สมองและระบบประสาท โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 5
โทร 02-734-0000 ต่อ 5400, 5444