แคมเปญ “ยิ้มได้ ทุกการรักษา กับบัตรเครดิต KTC”
ระยะเวลา: 1 เมษายน 2565 – 30 กันยายน 2565 (6 เดือน)

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต KTC


สิทธิประโยชน์ที่ 1
รับเครดิตเงินคืนไม่จำกัดตลอดรายการ เมื่อมียอดแบ่งชำระ 0% ตามที่กำหนด และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

 1. ผ่อนชำระ 0% นาน 3 และ 6 เดือน
  • ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ หัตถการใส่บอลลูนในกระเพาะอาหาร (Gastric balloon) ยอดค่าใช้จ่าย 174,000 บาท เป็นต้นไป
  • ศูนย์ทันตกรรม ยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 60,000 – 99,666 บาท
  • ศูนย์ตา หัตถการ Femto-LASIK ราคา 59,000 บาท
  • ศูนย์ผู้มีบุตรยาก (VFC Center) หัตถการ ICSI ค่าใช้จ่าย 269,000 บาท เป็นต้นไป 
 1. ผ่อนชำระ 0% นาน 6 และ 10 เดือน
  • ศูนย์ทันตกรรม ยอดค่าใช้จ่ายตั้งแต่ 100,000 บาท เป็นต้นไป
รับเครดิตเงินคืนยอดผ่อนชำระ 0% ต่อเซลล์สลิป
220 บาท10,000 – 34,999 บาท
650 บาท35,000 – 69,999 บาท
1,200 บาท70,000 – 119,999 บาท
2,000 บาท120,000 บาทขึ้นไป

วิธีการรับสิทธิ

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยพิมพ์ HOS เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ส่ง มาที่ 061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่  www.ktc.co.th/hospital โดยท่านจะต้องได้รับข้อความตอบกลับ ยืนยัน การลงทะเบียนสำเร็จ จึงจะถือว่าสมบรูณ์ครบตามเงื่อนไข

หมายเหตุ:

 • สมาชิกบัตรเครดิต ฯ ต้องลงทะเบียนในวันเดียวกับวันที่สมาชิกบัตรเครดิต มียอดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวัน หรือย้อนหลังจากวันที่มียอดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น
 • ลงทะเบียนเพียงครั้งเดียว สามารถเข้าร่วมได้ตลอดโครงการต่อ 1 หมายเลขบัตรเท่านั้น

สิทธิประโยชน์ที่ 2 :

แลกรับเครดิตเงินคืน 13% เพียงใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 1,000 บาท ต่อเซลส์สลิป และ แลกคะแนน KTC FOREVER ทุก 1,000 คะแนน สำหรับยอดชำระเต็มจำนวน และลงทะเบียนเข้าร่วมรายการ

ตัวอย่างที่ 1 สมาชิกบัตรเครดิตมียอดค่าใช้จ่าย 1,000 บาท ต่อเซลล์สลิป +ใช้คะแนน 1,000 คะแนน จะได้รับเงินคืน 130 บาท

ตัวอย่างที่ 2 สมาชิกบัตรเครดิตมียอดค่าใช้จ่าย 5,000 บาท ต่อเซลล์สลิป +ใช้คะแนน 2,000 คะแนน จะได้รับเงินคืน 260 บาท (2,000 คะแนน * 13% )

วิธีการรับสิทธิ

ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ โดยพิมพ์ HOS เว้นวรรคตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย # และจำนวนคะแนนที่ต้องการแลก ส่งมาที่

061 384 5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท) หรือลงทะเบียนออนไลน์ที่  www.ktc.co.th/hospital

หมายเหตุ:

 • สมาชิกบัตร จะต้องลงทะเบียนเข้าร่วม รายการ 1 ครั้งต่อเซลล์สลิป
 • สมาชิกบัตร จะต้องลงทะเบียน ในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิต มียอดค่าใช้จ่ายเกิดขึ้น