ดวงตาสดใสเห็นชัดทุกมุมมอง เลสิก แบบไร้ใบมีด
( Femto LASIK )

55,000 บาท (ราคาปกติ 67,000 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการ 

  1. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. ราคานี้สามารถใช้ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 31 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
  3. ราคานี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
  4. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับสิทธิพิเศษและส่วนลดอื่นๆได้
  5. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 

ศูนย์ตา โรงพยาบาลเวชธานี ชั้น 2
โทร. 02-734-0000 ต่อ 2815