โดยสามารถเข้ารับบริการได้ที่โรงพยาบาลเวชธานี

 • แลกได้สูงสุด 5 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการอายุ  15  ปีขึ้นไป 

ไข้หวัดใหญ่ 4  สายพันธุ์

 1. an A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus.
 2. an A/South Australia/34/2019 (H3N2)-like virus.
 3. a B/Washington/02/2019-like (B/Victoria lineage) virus.
 4. a B/Phuket/3073/2013-like (B/Yamagata lineage) virus.

 1. MTL Click Application
 2. Call Center 1766 กด 4 กด 2

แลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม  2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)
ใช้สิทธิ์ภายในวันที่  31 ธันวาคม 2563


1.โรงพยาบาลเวชธานี

เงื่อนไขและรายละเอียด

 1. สามารถแลกคะแนนสะสมตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 – 30 พฤศจิกายน 2563 (หรือจนกว่าสิทธิ์จะเต็ม)
  2. คูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ สามารถใช้สิทธิ์ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
  3. ช่องทางการแลกคะแนน
  3.1 MTL Click Application.
  3.2 Call Center 1766 กด 4 กด 2 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 17.00 น.(ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
  4. สมาชิกฯสามารถแลกได้สูงสุด 5 สิทธิ์/ท่าน และสามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
  5. หลังจากการยืนยันแลกคะแนนสะสม บริษัทฯจะจัดส่งคูปองวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่4 สายพันธุ์ ทางไปรษณีย์ EMS ภายใน 15 วันทำการ
  6. ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริการอายุ 15 ปีขึ้นไปเท่านั้น
  7. กรุณาสำรองสิทธิ์ก่อนเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน ได้ที่โรงพยาบาลที่ร่วมรายการ
  8. กรณีที่คูปองสูญหายหรือถูกทำลาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรใหม่ให้ ไม่ว่ากรณีใดๆ
  9. คูปองไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับกิจกรรมส่งเสริมการขายอื่นๆ ได้
  10. เงื่อนไขการให้บริการเป็นไปตามที่ โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการกำหนด
  11. เมืองไทยสไมล์คลับโดยบมจ.เมืองไทยประกันชีวิต  เป็นเพียงผู้ให้สิทธิพิเศษแก่สมาชิกฯเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มี
  ส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการดังกล่าว
  12. คะแนนสะสม Smile Point เป็นเพียงสัญลักษณ์ที่ใช้แสดงสิทธิ์เข้าร่วมโครงการเมืองไทยสไมล์คลับ ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าที่สมัครสมาชิกเมืองไทยไมล์คลับ
  13. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  14. เงื่อนไขการแลกคะแนนเป็นไปตามที่ บมจ.เมืองไทยประกันชีวิตกำหนด
  15. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.1766 เมืองไทยประกันชีวิต ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง