• เมโสหน้าใส 1 ครั้ง 4,000 บาท (ปกติ 5,000 บาท)
  • เมโสหน้าใส 5 ครั้ง 18,000 บาท (ปกติ 20,000 บาท)

เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. โปรโมชันนี้เฉพาะคนไทยและคนต่างชาติที่มีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  2. โปรโมชันนี้รวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว (ไม่สามารถระบุแพทย์ได้)
  3. โปรโมชันนี้ สามารถซื้อได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น
  4. โปรโมชันนี้หากซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นอื่นหรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  5. โปรโมชันนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  6. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ผิวหนังเลเซอร์และความงาม ชั้น 11 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 4254, 4200