ไร้แผล

Scarless Technology

NOTES

เทคโนโลยีผ่าตัด  “ ไร้แผล ”

ศูนย์สุขภาพสตรี

เหมาจ่ายเริ่มต้นที่ 190,000 บาท*

(นอนโรงพยาบาล 2 คืน)

เงื่อนไข:

  1. ราคานี้เฉพาะคนไทยเท่านั้น
  2. อัตราค่าบริการดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจร่างกายก่อนผ่าตัด, ยากลับบ้าน, ภาวะแทรกซ้อน, การรักษาในโรคประจำตัวที่เป็นอยู่แล้ว
  3. ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือ รายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  4. โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์แก้ไขเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์สุขภาพสตรี ชั้น 2 โรงพยาบาลเวชธานี
โทร 0-2734-0000 ต่อ 3200, 3204